'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
小微信传递大关爱 ---商学院成立二级心理辅导站成立微信公众号
发布时间:2014-04-22   浏览次数:

   为了响应学校无纸化办公以及有效的将网络运用于工作的号召,近日,商学院二级心理辅导站书记的关心督促下,运用微信公众平台,发布了名为“应天商学心理辅导站”的微信公众号,并于49日,对二级心理辅导站成员进行了操作培训。 心理辅导站的微信公众号将定期向关注的同学发送心理健康小知识,缓解同学们的生活学习压力。同时还能提供有效的心理健康咨询,避免一些同学因为害怕面对面的心理咨询尴尬而放弃寻求心理辅导,有效的将心理健康送到每一个同学的生活中。